skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Projekat University and gender mainstreaming (UNIGEM) i Internacionalni univerzitet Travnik-Uvođenje rodne perspektive na univerzitet

Dana 16.05.2022. godine u prostorijama Rektorata Internacionalnog univerziteta Travnik, rektor prof. dr. sc. Rajko Kasagić i predstavnici Savjetodavnog odbora održali su sastanak s predstavnicima Transkulturalne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) prof. dr. sc. Zilkom Stanić i Lamijom Subašić.

Tema sastanka je bila uvođenje rodne perspektive na univerzitet tako da se implementiraju silabusi o rodu u nastavne planove i programa na I i II ciklusu studija na IUT-u. Projekat  Unigem se u cijelosti finansira od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, a uključeni su Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) i 17 univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Back To Top