skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Sporazum o naučno-nastavnoj,naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji između Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i Internacionalnog univerziteta Travnik

Na održanom sastanku 27.09.2011 godine sklopljen je sporazum o početku akademske saradnje izmedju Internacionalnog unverziteta u Novom Pazaru i Internacionalnog Univerziteta Travnik u Travniku.Sporazum ima za cilj unapređenje akademskih odnosa na područjima viskog obrazovanja, naučnog istraživanja i razvoja,kao i proširenje kulturnih veza dva Univerziteta

Ovim sporazumom predvidjene su sledeće oblasti saradnje :

1. Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama,diplomskim-master studijama i doktorskim studijama.

2. Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije

3. Angažovanje nastavnika i saradnika

4. Razmjena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa

5. Razmjena stručne literature,udžbenika i univerzitetskih publikacija

6. Saradnja na naučnoistraživačkim projektima

7. Saradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja,profesionalnog treninga

8. Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova

9. Organizacija zajedničkih konferencija,simpozija,kratkih tečajeva i seminara.

Back To Top