skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Izjava o učešću projekata u međunarodnoj naučno – istraživačkoj saradnji

Izjava O Učešću Projekata U Međunarodnoj Naučno – Istraživačkoj Saradnji

Na održanom sastanku dana 08.09.2010.godine u Beogradu potpisana je izjava o razumijevanju i saradnji  u naučno-istraživačkoj oblasti i podršci naučno – istraživačkog projekta radnog naziva :

“Analiza mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije sa akcentom na primjenu solarnih sistema na objektima jednoporodničkog stanovanja – pilot projekat ruralno naselje Ritešić ,Doboj”

Izjava je potpisana između Ekološkog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,Arhitektonskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo.

Back To Top