skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Saradnja IUT i University of Tennessee, Knoxville, SAD

Saradnja IUT I University Of Tennessee, Knoxville, SAD
Na sastanku odrzanom 7. Septembra 2010. godine na Univerzitetu Tenesija (UT), SAD postignut je dogovor o pocetku saradnje izmedju ovog americkog univerziteta i Internacionalnog Univerziteta Travnik (IUT). Razmjena studenata i profesora imedju ova dva univerziteta moze poceti vec naredne godine nakon potpisivanja sporazuma o saradnji.
Najbolji studenti IUT ce u skolskoj 2011/2012 godini moci dobiti stpendije od UT za postiplomske (master) studije.

Saradnja IUT i University of Tennessee, Knoxville, SAD

Dekan Saobracjnog fakulteta IUT, Prof. Dr. Mirsad Kulovic odrzao je predavanje studentima postdiplomskog na UT na temu “Transportni izazovi u Bosni i Hecegovini” kojom prilikom je i prezentirao koncept obrazovanja i buduce razvojne planove IUT-a.

Prof. Dr. Mirsad Kulović pred početak predavanja na University of Tennessee, SAD
 
Prof. Dr. Christopher Cherry i Prof. Dr. Mirsad Kulović sa grupom studenata
postdiplomskog studija na University of Tennessee, Knoxville, SAD
Prof. Dr. Lee Han, Prof. Dr. Mirsad Kulović i Prof. Dr. Christopher Cherry
Prof. Dr. Dayakar Penumadu, dekan fakulteta, University of Tennessee i
Prof Dr. Mirsad Kulović, dekan fakulteta, Internacionalni Univerzitet Travnik
Back To Top