skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Sporazum o akademskoj saradnji

Sporazum O Akademskoj Saradnji

Na sastanku odrzanom 29. Oktobra 2010. godine postignut je dogovor o pocetku akademske saradnje izmedju Novo Sadskog univerziteta -Ekonomskog fakulteta sa sredistem u subotici  i Internacionalnog Univerziteta Travnik (IUT).

Sporazum o akademskoj saradnji

Ovim sporazumom predvidjene su sledeće oblasti saradnje :

  1. Zajednička realizacija studijskih programa  na akademskim osnovnim studijama,diplomskim-master studijama i doktorskim studijama.
  2. Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije .
  3. Razmjena studijskih materjala i informacija.
  4. Saradnja na naučnoistraživačkim projektima
  5. Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova u pravcu razvoja i uspješne saradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inontranstvu.
Back To Top