skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Said univerziteta Dr. Tahar Moulay

Memorandum O Razumijevanju Između Internacionalnog Univerziteta Travnik I Said Univerziteta Dr. Tahar Moulay

Nastavljajući neposredne međunarodne akademsko-obrazovne kontakte usmjerene unaprjeđenju saradnje, Internacionalni univerzitet Travnik je od 30.01.2017.g. uspostavio saradnju sa visokoškolskom institucijom iz Alžira – Said univerzitetom Dr. Tahar Moulay iz Saida. Memorandum o razumijevanju su, u ime univerziteta, potpisali, za IUT, Akademik, rektor, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić i za UTMS, rektor, Prof.dr. Tebboune Feth Allah Ouhbi.

Cilj potpisanog Memoranduma o razumijevanju je razvijanje obrazovne saradnje, unaprjeđenje akademskih istraživanja i kulturnih partnerstava između univerziteta, uz predanost jačanju: bilateralne saradnje na obrazovnom nivou univerziteta; istraživanja na području inženjerstva, tehnologije, humanističkih i društvenih nauka.

Shodno navedenom, bit će uspostavljeni kontakti između fakulteta sličnih ili istih nastavnih programa oba univerziteta kako bi zajednički radili na razvoju kurikuluma, sa ciljem unaprjeđenja metodologije predavanja, tehnoloških inovacija, istraživanja i razvoja, uz prihvatanje „cutting edge“ (najsavremenijih oblika) prakse.

Uz planirano zajedničko učešće u organizovanju konferencija, seminara, studijskih programa kraćeg trajanja i bilateralnih akademskih sastanaka od zajedničkog interesa, odmah su nadležni timovi za Međunarodne odnose, ušli u neposrednu realizaciju mogućeg dogovora oko razmjene studenata za akademsku 2017-2018 godinu uz najavu potpisivanja i Inter-institucionalnog ugovora usmjerenog navedenim aktivnostima.

Od naredne akademske godine se očekuje mobilnost studenata unutar studijskih programa i mobilnost predavača, kako za predavanja, tako i za treninge/obuku oba univerziteta unutar dogovorenog broja aplikanata i unutar odgovarajućih studijskih programa.

 

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Back To Top