skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik i Univerzitet Union – Nikola Tesla realizuju projekat analize ukupne emisije zagađivača vazduha u gradskim sredinama u regionu

Internacionalni Univerzitet Travnik I Univerzitet Union – Nikola Tesla Realizuju Projekat Analize Ukupne Emisije Zagađivača Vazduha U Gradskim Sredinama U Regionu

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, prof. dr. Rajko Kasagić i dekanesa Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, prof. dr. Maja Anđelković potpisali su ugovor o realizaciji projekta „Analiza ukupne emisije zagađivača vazduha u odabranim gradskim sredinama u regionu“.

Cilj projekta je analiziranje uticaja zagađivača na kvalitet vazduha u odabranim gradskim sredinama u regionu i davanje prijedloga mjera za smanjenje ukupne emisije zagađivača vazduha. Očekivani rezultati projekta su priprema tematskog zbornika međunarodnog značaja „Analiza ukupne emisije zagađivača vazduha u odabranim gradskim sredinama u regionu“ (radovi kategorije M14), organizovanje konferencije na Fakultetu za informacione tehnologije i inženjerstvo u Beogradu, gdje bi učesnici projekta također mogli predstaviti rezultate svojih istraživanja koji bi bili publikovani u zborniku radova, a radovi objavljeni u nacionalnim časopisima (radovi kategorije M50).

U svrhu ostvarenja cilja projekta i postizanju očekivanih rezultata projekta, učesnici projekta će preduzeti aktivnosti istraživanje uticaja zagađivača vazduha na zdravlje stanovništva i izbor lokacija (gradova) od interesa, analiza ukupne emisije zagađivača vazduha na osnovu rezultata monitoringa (statistička analiza i izrada mapa zagađivača vazduha u GIS-u), prijedlog mjera za smanjenje ukupne emisije zagađivača vazduha i izvještavanje o rezultatima istraživanja.

U realizaciji projekta učestvovati će osoblje Ekološkog fakulteta Travnik, dekan dr. sc. Krsto Mijanović, doc. dr. sc. Mirano Jupić, prof. dr. sc. Božidarska Arsenović, doc. dr. sc. Nedžada Tolja, prof. dr. sc. Suad Obradović, Maja Salkić Smailkadić, Aida Varupa, MA i Selma Otuzbir-Mecan, MA.

Back To Top