skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA XXI MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA XXI MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

Internacionalni univerzitet Travnik organizuju XXI Međunarodnu online konferenciju pod nazivom
” UTJECAJ PANDEMIJE COVID 19 NA GLOBALIZACIJU I SVJETSKE EKONOMSKE/PRAVNE/MEDIJSKE TOKOVE SA OSVRTOM NA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA”
koja će se održati 26. i 27. marta 2021. godine.

KOMUNIKACIJA I INFORMACIJE
Internacionalni univerzitet Travnik
Info centar Sarajevo
Tel.: + 387 33 717 011
Fax.: +387 33 717 010
Informacije, prijava i dostava sažetaka:
e-mail: [email protected]
Informacije u vezi uplate kotizacije:
e-mail: [email protected]

U prilogu se nalazi Prvi poziv na latinici, ćirilici i engleskom jeziku.

Prvi poziv – XXI Međunarodna konferencija- lat

Prvi poziv – XXI Međunarodna konferencija – cirilica

Prvi poziv -XXI Međunarodna konferencija – ENG

Uputstvo autorima

Back To Top