skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 24. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 24. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 24. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

u saradnji s

 

VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY, LITHUANIA

FAKULTETA ZA LOGISTIKO UNIVERZA V MARIBORU, SLOVENIJA

organizuju

 24. Međunarodnu konferenciju

” NOVE TEHNOLOGIJ E U FUNKCIJI
ODRŽIVOG RAZVOJA SAOBRAĆAJA,
EKOLOGIJE, LOGISTIKE I POLITEHNIKE “

  

 27– 28. maj 2022. godine

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku,

Aleja Konzula – Meljanac b.b.

Bosna i Hercegovina

KOMUNIKACIJA I INFORMACIJE

Internacionalni univerzitet Travnik

 Info centar Sarajevo

Tel.: + 387 33 717 011

Fax.: +387 33 717 010

 

Informacije, prijava i dostava sažetaka:

e-mail: [email protected]

Informacije u vezi uplate kotizacije:

e-mail: [email protected]

U prilogu se nalazi Prvi poziv na latinici, ćirilici i engleskom jeziku, upute autorima i izjava o autorstvu.

 – Prva obavijest – latinica

–  Prva obavijest – ćirilica

–  Prva obavijest – engleski 

–  Izjava

–  Statement

–  Uputstvo autorima

–  Instructions to authors

Back To Top