skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 28. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

PRVI POZIV AUTORIMA ZA UČEŠĆE NA 28. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

u saradnji sa

FAKULTETA ZA LOGISTIKO UNIVERZA V MARIBORU,
SLOVENIJA

organizuju

28. Međunarodnu konferenciju

DIGITALIZACIJOM, AUTOMATIZACIJOM I UMJETNOM
INTELIGENCIJOM DO EFIKASNIJEG RADA I
POSLOVANJA U BUDUĆNOSTI

17. – 18. maj 2024. godine
Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku,
Aleja Konzula – Meljanac b.b.
Bosna i Hercegovina

KOMUNIKACIJA I INFORMACIJE

Internacionalni univerzitet Travnik

 Info centar Sarajevo

Tel.: + 387 33 717 011

Fax.: +387 33 717 010

Informacije, prijava i dostava sažetaka:

e-mail: [email protected]

Informacije u vezi uplate kotizacije:

e-mail: [email protected]

U prilogu se nalazi Prvi poziv na latinici, ćirilici i engleskom jeziku, upute autorima i izjava o autorstvu.

Back To Top