skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 16.09.2022. godine u 12:00 sati, kandidatkinja Ornela Dodoja će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 16.09.2022. godine u 12:00 sati, kandidatkinja Ornela Dodoja će javno braniti magistarski rad na temu:
“UPRAVLJANJE KVALITETOM USLUGA U CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA KAO BITNA FUNKCIJA PROMETNOG MENADŽMENTA”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top