skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u četvrtak, 20. 09. 2018. godine u 14:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Lejla Skopljak

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIK

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 20. 09. 2018. godine u 14:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Lejla Skopljak, MA na temu:
“SAVREMENI TRENDOVI I PROBLEMI FINANSIJKOG IZVJEŠTAVANJA U SVJETSKIM I NACIONALNIM OKVIRIMA”.

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top