skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 20.09.2018. godine u 12:00 sati, kandidat Alma Muhić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 20.09.2018. godine u 12:00 sati, kandidat  Alma Muhić će javno braniti magistarski rad na temu: „Pravo na naknadu štete iz saobraćajne nezgode”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top