skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 09.07.2021. godine u 11:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Alem Kozar

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u petak, 09.07.2021. godine u 11:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije, kandidata
Alem Kozar na temu: „RIZICI I ZAŠTITA INFORMACIONOG SISTEMA U VISOKOM OBRAZOVANJU UPOTREBOM TEHNOLOGIJE CLOUD COMPUTING“.

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top