skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u srijedu, 23.09.2020. godine u 14:00 h, kandidat  Sanel Begić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u srijedu, 23.09.2020. godine u 14:00 h, kandidat  Sanel Begić će javno braniti magistarski rad na temu:

 

“UTICAJ TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA  NA SIGURNOST TERETNIH MOTORNIH VOZILA”

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top