skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 23.05.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Mirza Hodžić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak 23.05.2019. godine u 13:00 sati, kandidat  Mirza Hodžić će javno braniti magistarski rad na temu:
“Implikacije menadžmenta ljudskih resursa na perfomanse organizacija”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top