skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 24.09.2018. godine u 13:00 sati, kandidat Nermin Balić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku, u ponedjeljak, 24.09.2018. godine u 13:00 sati, kandidat  Nermin Balić će javno braniti magistarski rad na temu:„Politika Evropske unije Agenda 21 obnovljivi izvori energije sa primjerom primjene u BiH“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top