skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u četvrtak, 08.07.2021. godine u 12:00 h, kandidat Tijan Marinić će javno braniti magistarski rad

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 08.07.2021.godine

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u četvrtak, 08.07.2021. godine u 12:00 h, kandidat Tijan Marinić će javno braniti magistarski rad na temu:

“DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJA VOZILA UZ POMOĆ VCDS SOFTWERA”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top