skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 05. 10. 2018. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Muharema Fiše

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U

TRAVNIK

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 05. 10. 2018. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Muharema Fiše, MA na temu:
“OKRENUTOST BUDUĆNOSTI, PODSTICANJU I STVARANJU ZAJEDNIČKIH VRIJEDNOSTI, TEMELJI SU MODERNE ORGANIZACIJE KOJA UČI”.

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top