skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 16.07.2021. godine u 10:00 h, kandidat Damir Hasanković će javno braniti magistarski rad

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 16.07.2021.godine

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 16.07.2021. godine u 10:00 h, kandidat Damir Hasanković će javno braniti magistarski rad na temu:

“Ombudsman kao institut zaštite građana u građanskom pravu”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top