skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 25.09.2020. godine u 09:00 sati, kandidat  Mario Bukmir će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 25.09.2020. godine u 09:00 sati, kandidat  Mario Bukmir će javno braniti magistarski rad na temu:

“NAČIN PRAĆENJA SAVREMENE METODA ODRŽIVOSTI VODOVODNIH PREDUZEĆA U R.H.”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan

Back To Top