skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 17.09.2021. godine u 14:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Sanele Salihagić

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 17.09.2021. godine u 14:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Sanele Salihagić na temu:

„SAVREMENI ZDRAVSTVENI MENADŽMENT U FUNKCIJI UNAPREĐENJA RADA, POSLOVANJA I BRENDIRANJA ZDRAVSTVENE USTANOVE“

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top