skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u utorak, 11.07.2017. godine u 13:00h, kandidat Ivana Džidić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku, u utorak, 11.07.2017. godine u 13:00h, kandidat  Ivana Džidić će javno braniti magistarski rad na temu:

„POJAM I VRSTE ŠTETE S POSEBNIM OSVRTOM NA NEIMOVINSKU ŠTETU

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top