skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u srijedu, 20.06.2018. godine u 13:30 sati, kandidat Nenad Čeki će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u srijedu, 20.06.2018. godine u 13:30 sati, kandidat Nenad Čeki će javno braniti magistarski rad na temu:         Prijedlozi efikasnog utvrđivanja i evidentiranja tehničke ispravnosti i registracije vozila“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top