skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku, u četvrtak, 05.07.2018. godine u 13:00 sati, kandidat Anđelko Bogić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku, u  četvrtak 05.07.2018. godine u 13:00 sati, kandidat Anđelko Bogić će javno braniti magistarski rad na temu:

„Smanjenje prisustva mazivih materija u tehnološkoj vodi primjenom novih tehnologija održavanja“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top