skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Rajko Kasagić

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
Pravni fakultet Travnik
Phone: 030 509 519

Cariša Bešić

Prorektor za nastavu
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku

Ermedin Halilbegović

Prorektor za naučno istraživački rad
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Jasmin Jusufranić

Generalni menadžer
Phone: 030 509 520

Mirsad Imamović

Izvršni menadžer
Phone: 030 509 510

Mladen Radivojević

Dekan Fakulteta informacionih tehnologija
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku

Sinan Alispahić

Dekan Saobraćajnog fakulteta
Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 516

Enes Huseinagić

Dekan Ekonomskog fakulteta
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 515

Asib Alihodžić

Dekan Fakulteta politehničkih nauka
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
Phone: 030 509 677

Nenad Novaković

Dekan Fakulteta za medije i komunikacije
Fakultet za medije i komunikacije

Dragan Golijan

Dekan Pravnog fakulteta
Pravni fakultet Travnik u Travniku

Krsto Mijanović

Dekan Ekološkog fakulteta
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 513

Siniša Bilić

Profesor
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku

Zijad Havić

Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Predrag Osmokrović

Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Halid Ganija

Profesor
Pravni fakultet Travnik u Travniku

Husnija Bibuljica

Profesor
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku

Sead Softić

Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Enes Šeperović

Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Mirsad Tarić

Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Momčilo Sladoje

Profesor
Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku

Božidarka Arsenović

Profesorica
Ekološki fakultet Travnik u Travniku

Mirano Jupić

Profesor
Ekološki fakultet Travnik u Travniku

Saša Đekić

Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Veis Šerifi

Profesor
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Azra Ahmić

Profesorica
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku

Muhamed Ćosić

Profesor
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku

Husein Mehmedović

Profesor
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku

Emin Mesić

Profesor
Fakultet za medije i komunikacije Travnik u Travniku

Selma Otuzbir - Mecan

Asistentica
Pravni fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 508

Amira Delić

Asistentica
Pravni fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 506

Zlatko Mecan

Asistent
Fakultet za medije i komunikacije
Phone: 030 509 511

Nehad Gaši

Asistent
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
Phone: 030 509 680

Dina Vrebac

Asistentica
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
Phone: 030 509 680

Rudolf Petrušić

Asistent
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
Phone: 030 509 680

Amira Trako

Asistentica
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
Phone: 030 509 501

Aida Varupa

Asistentica
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 678

Lejla Duraković

Asistentica
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 676

Šejla Mušik

Asistentica
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 676

Amir Belegić

Asistent
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
Phone: 030 509 504

Bekir Fulan

Asistent
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
Phone: 030 509 505

Šejma Hajrić

Asistentica
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 681

Dženita Mameleđija

Asistentica
Pravni fakultet Travnik
Phone: 030 509 512

Emina Zekotić

Asistentica
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
Phone: 030 509 517

Jusuf Ahmić

Asistent
Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 504

Kemal Spahić

Asistent
Saobraćajni fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 678

Maja Salkić - Smailkadić

Asistentica
Ekološki fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 506

Ahmed Palić

Asistent
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku

Jasenka Pinjo

Referentica studentske službe
Pravni fakultet Travnik u Travniku; Fakultet za medije i komunikacije Travnik u Travniku
Phone: 030 509 682
Phone: 030 540 586

Tanja Skroza

Referentica studentske službe
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
Phone: 030 509 682
Phone: 030 540 586

Elvedina Topić

Referentica studentske službe
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
Phone: 030 509 682
Phone: 030 540 586

Amina Hadžić

Referentica studentske službe
Ekonomski fakultet Travnik u Travniku
Phone: 030 509 682
Phone: 030 540 586

Aziza Fazlić

Referentica studentske službe
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
Phone: 030 509 682
Phone: 030 540 586

Mirnesa Smajić

Referentica studentske službe
Fakultet informacionih tehnologija Travnik u Travniku
Phone: 030 509 682
Phone: 030 540 586

Dženana Imamović

Referentica studentske službe
Fakultet politehničkih nauka Travnik u Travniku
Phone: 030 509 682
Phone: 030 540 586
Back To Top