skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u srijedu, 05.12.2018. godine u 13:00 sati, kandidat Adi Hećo će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku, u srijedu, 05.12.2018. godine u 13:00 sati, kandidat Adi Hećo će javno braniti magistarski rad na temu:
”Napredne tehnike penetracijskog testiranja”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top