skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u utorak, 05. marta 2019. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Sanela Porča

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku u utorak, 05. marta 2019. godine u 13:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Sanela Porča, MA na temu:

RAZUMIJEVANJE I PRIMJENA PRAVA NA SLOBODU GOVORA U KONTEKSTU DRUŠTVENIH MREŽA U BOSNI I HERCEGOVINI

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Fakulteta. Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top