skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku u utorak, 05.03.2019. godine u 14:00 sati, kandidat  Loren Laštro će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku u utorak, 05.03.2019. godine u 14:00 sati, kandidat  Loren Laštro će javno braniti magistarski rad na temu:
„Marketing na radijskom servisu i/ili emocije na radiju“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top