skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 30.03.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Fatima Mujagić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 30.03.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Fatima Mujagić će javno braniti magistarski rad na temu: Tehnička ispravnost vozila s gledišta sigurnosti cestovnog saobraćaja“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top