skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u ponedjeljak, 09.04.2018. godine u 13:00 h, kandidat Elmin Zekotić će javno braniti magistarski

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u  ponedjeljak, 09.04.2018. godine u 13:00 h, kandidat  Elmin Zekotić će javno braniti magistarski rad na temu:

„Vođenje kao funkcija menadžmenta u saobraćajnim preduzećima

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top