skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 02.06.2018. godine u 13:00 h, kandidat Amel Lemeš će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 02.06.2018. godine u 13:00 h, kandidat Amel Lemeš će javno braniti magistarski rad na temu:
„Uticaj privrednog sektora grada Visoko na kvalitet rijeke Bosne u okviru ekološke sigurnosti“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top