skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 02.06.2018. godine u 14:00 h, kandidat Aldin Šabanović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u  subotu, 02.06.2018. godine u 14:00 h, kandidat  Aldin Šabanović će javno braniti magistarski rad na temu:

Faktori koji utiču na ponašanje potrošača“.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top