skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 24.09.2018. godine u 13:30 sati, kandidat Edisa Deljanin će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 24.09.2018. godine u 13:30 sati, kandidat Edisa Deljanin će javno braniti magistarski rad na temu:
„Strateški plan i program razvoja plina i plinske mreže u BiH te ispitivanje zadovoljstva građana uslugama plina u Kantonu Sarajevo”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top