skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 17.09.2016.godine u 14:00h, kandidat Elvir Dizdarević

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 17.09.2016.godine

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK

II ciklus studija

O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik, u subotu, 17.09.2016. godine u 14:00h, kandidat  Elvir Dizdarević će javno braniti magistarski rad na temu:

„Javni gradski prevoz putnika u Bosni i Hercegovini i razvojni aspekti“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani magistarskog rada je slobodan.

Back To Top