skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 24.09.2016. godine u 13:00h, kandidat Merima Fočo

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 24.09.2016.godine

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik, u subotu, 24.09.2016. godine u 13:00h, kandidat  Merima Fočo će javno braniti magistarski rad na temu:

„Sigurnost u bežičnim senzorskim mrežama“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.
Pristup odbrani magistarskog rada je slobodan.

Back To Top