skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 23.12.2021. godine u 12:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mustafe Kovačevića

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U

TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 23.12.2021. godine u 12:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mustafe
Kovačevića na temu:

„OPTIMIZACIJA KRITERIJUMA PRI NABAVCI VOZOVA VELIKIH BRZINA SA NAGIBNOM TEHNOLOGIJOM“

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top