skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – u petak, 21.07.2017. godine u 13:00 h, kandidat Nevsad Škulj će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u  petak, 21.07.2017. godine u 13:00 h, kandidat  Nevsad Škulj će javno braniti magistarski rad na temu:

Očekivane uštede električne energije nakon rekonstrukcije javne rasvjete Općine Travnik

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top