skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedeljak, 15.07.2019. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Anita Britvec

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedeljak, 15.07.2019. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije, kandidata  Anita Britvec na temu:

KVALITETA POSLOVNIH INFORMACIJA U FUNKCIJI DIFUZIJE INOVACIJA NA INOZEMNO TRŽIŠTE

 

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top