skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku u utorak, 25.06.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Dino Pašalić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku u utorak, 25.06.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Dino Pašalić će javno braniti magistarski rad na temu:

“Opstanak tradicionalnih medija u “suživotu” sa internet portalima”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top