skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 29.06.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Salih Numanović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u subotu, 29.06.2019. godine u 13:00 sati, kandidat Salih Numanović će javno braniti magistarski rad na temu:

„ZNAČAJ I ULOGA FORMIRANJA OGRANIČENIH ZONA MJERENJA U CILJU SMANJENJA GUBITAKA I NEOPRIHODOVANE VODE U SISTEMU ZA VODOSNABDJEVANJE“.

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top