skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 25.07.2020. godine u 10:00 sati, kandidat Nikola Lončar će javno braniti magistarski rad

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u subotu, 25.07.2020. godine u 10:00 sati, kandidat Nikola Lončar će javno braniti magistarski rad na temu:

“SUSTAVI SIGURNIH VOZILA”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top