skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 11.12.2020. godine u 12:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Nebojša Borojević

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 11.12.2020. godine u 12:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Nebojša Borojević na temu:

„ULOGA PREDUZETNIČKOG MENADŽMENTA I PREDUZETNIČKE INFRASTRUKTURE U FUNKCIJI RAZVOJA FINANSIRANJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA U BIH“

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan

Back To Top