skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 22.12.2020. godine u 12:00 sati, kandidat Davud Kadrić će javno braniti magistarski rad

 

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u utorak, 22.12.2020. godine u 12:00 sati, kandidat Davud Kadrić će javno braniti magistarski rad na temu:

“Odsumporavanje dimnih gasova u termoelektranama sa aspekta zaštite okoliša”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top