skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 25.01.2017.godine – Amir Zubović

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik, u srijedu, 25.01.2017. godine u 13:00h, kandidat  Amir Zubović će javno braniti magistarski rad na temu:

„BONUS MALUS U FOKUSU OSIGURAVATELJNE INDUSTRIJE NA TRANZICIJSKOM TRŽIŠTU SA OSVRTOM NA TRŽIŠTE FBIH“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top