skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 10.02.2021. godine u 12:30 sati, kandidat  Ermin Tanjo će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKOLOŠKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 10.02.2021. godine u 12:30 sati, kandidat  Ermin Tanjo će javno braniti magistarski rad na temu:

„EMISIJE U ATMOSFERU OD INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I MOGUĆNOSTI SMANJIVANJA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDA“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top