skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 12.10.2018. godine u 13:30 sati, kandidat Slavica Knežić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u petak 12.10.2018. godine u 13:30 sati, kandidat Slavica Knežić će javno braniti magistarski rad na temu:
“ZNANJE KAO STRATEŠKI RESURS I ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top