skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

PRIJAVI SE NA PR Challenge!

PRIME Communications, agencija za odnose s javnošću i marketing,  organizuje šesto po redu državno studentsko takmičenje u odnosima s  javnošću „PR Challenge“.

PROPOZICIJE TAKMIČENJA:

* Učestvovati mogu studenti svih fakulteta u BiH koji izučavaju  marketing i odnose s javnošću (dodiplomski, postdiplomski).
* Svaka ekipa mora imati najmanje 3, a najviše 5 članova / studenata.
* Pod prijavljivanjem se podrazumijeva popunjavanje prijavnog obrasca  koji se može skinuti na linku: PRIJAVA, te slanje popunjenog obrasca  na e-mail adresu:

[email protected],this)”>[email protected]. Prijave se mogu poslati u  periodu od 23.10. do 02.11.2017.
* Nakon isteka roka za prijavljivanje, svim prijavljenim ekipama bit  će dostavljene dvije studije slučaja: jedna za profitnu organizaciju,  te jedna za neprofitnu

organizaciju.
* Svaka ekipa može predati rad za jednu od dvije studije slučaja (case study).
* Rok za dostavljanje radova bit će objavljen nakon procesa primanja  prijava i dostavljanja studija slučaja. Radove treba dostaviti na  e-mail adresu: ‘office-

     [email protected],this)”>[email protected]
* Radovi koji ne ispunjavaju uvjete predviđene tehničkim uputstvom,  koje je sastavni dio studije slučaja, kao i nepotpuni radovi, neće  biti uzeti u razmatranje.
* Nakon prispijeća svih prijavljenih radova, žiri će pristupiti  ocjenjivanju prijavljenih radova i proglasiti pet (5) najuspješnijih  radova koji će se takmičiti u finalu PR Challenge-a.
* Superfinale PR Challenge-a bit će održano u Sarajevu. Svaka od pet  finalnih ekipa imat će 15 minuta za prezentaciju, a pet minuta bit će  posvećeno odgovorima na pitanja članova žirija.
*O najboljim radovima odlučit će stručni žiri koji će proglasiti pet  najboljih strategija (najbolja prezentacija, najbolja PR strategija,  najinovativniji nastup, najkreativniji koncept), te ukupnog pobjednika  PR Challenge-a. Stručni žiri će biti sastavljen od profesora odnosa s  javnošću, PR praktičara, te predstavnika organizacija čiji će studije  slučaja biti dostavljene takmičarima. Više informacija na:  http://prime.ba/prijavi-se-na-pr-challenge/

Back To Top