skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 19.02.2022. godine u 12:00 sati, kandidat Ajdin Skejić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU
FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u subotu, 19.02.2022. godine u 12:00 sati, kandidat Ajdin Skejić će javno braniti magistarski rad na temu:
“SPECIFIČNOSTI PRIMJENE SISTEMA KOORDINACIJE IZOLACIJE I ZAŠTITE DALEKOVODA I TRAFOSTANICA OD ATMOSFERSKIH PRENAPONA U TANZANIJI”.

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top