skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 16.07.2020. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Edis Hadžić

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u četvrtak, 16.07.2020. godine u 12:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Edis Hadžić na temu:

“ULOGA I ZNAČAJ FORME KAO KONSTITUTIVNI ELEMENT  U NASTANKU UGOVORA”

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

 

 

 

Back To Top